"Nőnek lenni - nőként tenni" NCTA pályázat

Az EGT / Norvég Civil Támogatási Alap pályázati felhívására a „Civil Érték” Közhasznú Egyesület által beadott NCTA-2014-8128-B regisztrációs számon nyilvántartott, „Nőnek lenni-nőként tenni” című – közösen érlelt - pályázatunkat a Bíráló Bizottság megvalósításra érdemesnek találta, támogatni kívánja.

A projekt időtartama: 2014. szeptember 1 - 2015. augusztus 31.

Közvetlen céljaink:

A nők helyi közéleti szerepvállalásának ösztönzése. Rendszeres műhelymunka biztosítása a közéletben szerepet vállalni kívánó nők számára. Csapatépítés, jól együttműködő, összetartó, erős kohézióval rendelkező közéleti női hálózat kialakítása a városban, tréning keretében. A női civil műhely szervezeteivel, magánszemély tagjaival közös gyakorlati együttműködés kialakítása egy nagyszabású városi rendezvény kapcsán.

Hosszú távú célunk: 

A közös munka elősegítheti a helyi nők érdekérvényesítő képességének növelését, az aktívabb közéleti szerepvállalást, egy-egy nőtársunk bekerülését a helyhatósági választások során a helyi döntéshozatalba (városi képviselő testületbe).

A városban élő nők élethelyzetének, esélyegyenlőségének javítása, a város esélyegyenlőségi programjához kapcsolódva. Városunkban a női esélyegyenlőség növelése a közéleti döntéshozatalban. A női vezetők teljesítményének és elismertségének növelése úgy, hogy a hagyományos női szerepeket se kelljen elveszíteniük, vagy feladniuk a karrierjük miatt.

A projekt keretében célunk az aktív állampolgári részvétel serkentése a város női lakosságának mind szélesebb körben történő bevonásával. Külső, partneri erőforrások bevonása, közös projektötletek generálása, jó gyakorlatok megismerése, adaptálása. Állami, nonprofit és forprofit szektorok közötti együttműködés koordinálása.